ProDII - pomoć

Izbornik

Izbornik se nalazi uz lijevi rub ekrana. Na njemu se nalaze linkovi koji omogućavaju dobivanje popisa projekata prema fiksnim kriterijima. Na primjer, link «STATUS» na izborniku vodi na popis mogućih statusa projekta. Sa svakoga od tih statusa vodi link na popis projekata koji imaju taj status. S popisa projekata linkovi vode na detaljni prikaz svakog pojedinog projekta. Ovaj princip vrijedi i za ostale linkove na izborniku – izvor financiranja, vrstu projekta, aktivnosti na projektu, sektor, vrstu korisnika.

Središnji dio ekrana

Na središnjem dijelu ekrana prikazuje se većina sadržaja site-a: popisi projekata, detaljni prikaz projekta, obrazac za pretraživanje, rezultati pretraživanja, obrazac za kreiranje izvještaja. Popisi projekata mogu se sortirati uzlazno ili silazno po svim stupcima korištenjem strelica u zaglavlju svakog pojedinog stupca.

Pretraživanje

Link «traži» koji se nalazi uz desni rub ekrana vodi na obrazac za pretraživanje. Odabiru se željeni kriteriji pretraživanja i pokreće se pretraživanje. Projekti koji zadovoljavaju zadane uvjete ispisuju se u obliku popisa s kojeg vode linkovi na detaljni prikaz svakog pojedinog projekta.

Prijava

Registrirani korisnici site-a mogu se prijaviti na site, što im, ovisno o dodijeljenim pravima, daje veće mogućnosti pristupa projektima i/ili im daje mogućnost pokretanja izvještaja. Prijava se obavlja tako da se u za to predviđena polja upiše korisničko ime i zaporka, i odabere se link «ulaz». Za odjavu potrebno je odabrati link «izlaz».

Izvještaji

Izvještaje mogu pokretati korisnici kojima je to pravo dodijeljeno. Linkom «izvještaji» koji se nalazi uz desni rub ekrana dobiva se lista linkova koji vode na generator izvještaja i na predefinirane sumarne izvještaje. 

Odabirom generatora izvještaja dolazi se na obrazac za kreiranje izvještaja. Izvještaj se kreira odabirom polja koja će ući u izvještaj (oznaka ispred naziva polja), kriterija pretraživanja i sortiranja (oznake desno od kriterija za pretraživanje). Identifikacijski broj projekta, naziv projekta i vrijednost projekta u Kn i EUR uvijek se ispisuju, bez obzira koja su ostala polja odabrana.

Predefinirani izvještaji koje je moguće pokrenuti su:

Ukoliko ima dodijeljeno odgovarajuće pravo, korisnik može i u generatoru izvještaja u i predefiniranim izvještajima odabrati da li u izvještaj želi uključiti i povjerljive projekte, ili ne. Svi izvještaji se mogu dobiti u HTML ili RTF formatu.

Navigacija

Navigacija po site-u je riješena statičnim linkovima na izborniku i dinamički kreiranim linkovima ispod naslova site-a. Ovisno o kontekstu, ovim se linkovima može vraćati natrag unutar hijerarhije (detaljni prikaz projekta – popis projekata – popis kriterija).

Jezici

Site je moguće pregledavati na hrvatskom i na engleskom jeziku. Inicijalno se otvara na hrvatskom jeziku, a promjena jezika se obavlja odabirom linka engleski, odnosno hrvatski, desno gore na ekranu, ispod naslova.