www.uprava.hr
IT PROJEKTI PO SEKTORIMA > Financije - Općenito
     

IZVOR FINANCIRANJA
 
VRSTA FINANCIRANJA
 
AKTIVNOST
 
SEKTORI
 
KORISNICI
Državne upravne organizacije
Državni uredi
Javna uprava
Ministarstva
Ostalo
Uredi državne uprave
Uredi Vlade RH
 
STATUS PROJEKTA
 
Promidžba
 
 
Lista projekata - Financije - Općenito
 
 
ID projekta
Naziv projekta
Orig. ID br. donatora
Proračunska godina
Vrsta financiranja
Status projekta
Promidžba
ProDII0785 Nabava računalne opreme (serveri, storage)   2016 Ostalo Planiran (osigurana sredstva)  
 
Traži
Traži

Prijava korisnika
ID Korisnika
Zaporka