www.uprava.hr
IT PROJEKTI PO SEKTORIMA > Unutarnji poslovi - MUP općenito
     

IZVOR FINANCIRANJA
 
VRSTA FINANCIRANJA
 
AKTIVNOST
 
SEKTORI
 
KORISNICI
Državne upravne organizacije
Državni uredi
Javna uprava
Ministarstva
Ostalo
Uredi državne uprave
Uredi Vlade RH
 
STATUS PROJEKTA
 
Promidžba
 
 
Lista projekata - Unutarnji poslovi - MUP općenito
 
 
ID projekta
Naziv projekta
Orig. ID br. donatora
Proračunska godina
Vrsta financiranja
Status projekta
Promidžba
ProDII0814 Jačanje upravljanja ljudskim potencijalima TF/HR/P1-M2-O1-01 2016 Bespovratna sredstva Planiran (osigurana sredstva)  
 
Traži
Traži

Prijava korisnika
ID Korisnika
Zaporka