www.uprava.hr
Ostalo
     

IZVOR FINANCIRANJA
 
VRSTA FINANCIRANJA
 
AKTIVNOST
 
SEKTORI
 
KORISNICI
Državne upravne organizacije
Državni uredi
Javna uprava
Ministarstva
Ostalo
Uredi državne uprave
Uredi Vlade RH
 
STATUS PROJEKTA
 
Promidžba
 
 
Ostalo
 
 
Korisnik
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Centar za posebno skrbništvo
Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave
Državna škola za javnu upravu
Državni ured za reviziju
Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet
Hrvatska gospodarska komora
Hrvatska turistička zajednica
Hrvatski konzervatorski zavodi
Hrvatski restauratorski zavodi
Hrvatski sabor
Hrvatski zavod za telemedicinu
Inspektorat rada
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Pravobranitelj za djecu
Pravobranitelj za osobe s invaliditetom
Pravobranitelj za ravnopravnost spolova
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje progama i projekata EU (SAFU)
Središnji registar osiguranika (REGOS)
Sveučilišni računski centar - Srce
Ured predsjednice Republike Hrvatske
Ured pučke pravobraniteljice
Ustanove socijalne skrbi
Vlada Republike Hrvatske
Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
 
Traži
Traži

Prijava korisnika
ID Korisnika
Zaporka