www.uprava.hr
Državne upravne organizacije
     

IZVOR FINANCIRANJA
 
VRSTA FINANCIRANJA
 
AKTIVNOST
 
SEKTORI
 
KORISNICI
Državne upravne organizacije
Državni uredi
Javna uprava
Ministarstva
Ostalo
Uredi državne uprave
Uredi Vlade RH
 
STATUS PROJEKTA
 
Promidžba
 
 
Državne upravne organizacije
 
 
Korisnik
Državna geodetska uprava
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Državni hidrometeorološki zavod
Državni zavod za intelektualno vlasništvo
Državni zavod za mjeriteljstvo
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
Državni zavod za statistiku
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Hrvatski zavod za norme
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 
Traži
Traži

Prijava korisnika
ID Korisnika
Zaporka